Arviointimaa-logo
Arviointimaa-pelialusta

Opeta arviointitaitoja hauskalla, helpolla ja hyödyllisellä tavalla!

Arviointimaa on mielikuvitusmaailman muotoon puettu työväline itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittämiseen. Sen avulla voidaan harjoitella esimerkiksi omien työskentelytaitojen, käyttäytymisen sekä oppimisen arviointia.

Tarinoiden kautta tapahtuva itsereflektio rohkaisee oppijaa ilmaisemaan itseään ja sanallistamaan kokemuksiaan. Arviointimaa soveltuu niin lapsille kuin aikuisille, aina alakoulun ykkösluokkalaisista aineenopettajaksi kouluttautuville.

Arviointia tarinoiden avulla

Arviointimaassa itsearviointia tehdään siirtämällä arviointisymboleita omaa tunnekokemusta vastaaviin mielikuvitusmaailman paikkoihin. Samalla kyseisiä valintoja perustellaan puhumalla. Näin syntyy oppijan mielikuvitusta aktivoivia tarinoita, joiden kautta itsereflektiotaidot kehittyvät. Opettaja/arvioinnin ohjaaja puuttuu itsearvionnin kulkuun vain avoimia apukysymyksiä esittäen. Niinpä oppijan reflektointi on vapaamuotoista ja jokainen kerrottu tarina ainutlaatuinen.

Diginä ja lautapelinä

Arviointimaa on saatavana sekä taulutietokoneita varten suunniteltuna sovelluksena että lautapelityyppisenä kartonkituotteena. Digitaalisen version kautta opettaja/ohjaaja voi seurata oppijoiden itsenäisesti tallentamia tarinoita kuullen kerronnan ja samalla nähden arviointisymbolien liikkeet. Lautapelin etuna taas on yhteisöllinen tekeminen: lattialle tai pöydälle levitetyn mielikuvitusmaailman ääressä on kivaa ja kätevää tehdä arviointia ryhmässä.

Sanallistamisen harjoittelua kaikenikäisille

Arviointimaa kehitettiin vuonna 2016 alun perin alakoulun alempia luokkia silmällä pitäen. Matkan varrella se osoittautui kuitenkin hyödylliseksi ja oppijoita inspiroivaksi vaihtoehdoksi ”rasti ruutuun” -tyyppisille itsearviointijärjestelmille niin yläkoulussa, toisella asteella kuin korkeakouluissakin. Arviointimaan avulla tunteiden sanallistamista ja oppimaan oppimisen taitojaan ovat hioneet niin alakoulun ykkösluokkalaiset kuin aineenopettajaksi kouluttautuvatkin.

Uusimmat julkaisut

Blogistamme pääset lukemaan Arviointimaan kehittäjien ja sitä käyttävien tutkija-opettajien kirjoittamia pedagogisia artikkeleita sekä muuta tietoa Arviointimaasta.

Neljäsluokkalaisen reflektio kirjallisena ja puhuttuna itsearviointina

Neljäsluokkalaisen reflektio kirjallisena ja puhuttuna itsearviointina

Itsensä arvioimisella on merkittäviä vaikutuksia oppimisen edistymiselle. Vaikka puhe luo reflektiolle luonnollisen olosuhteen, tuotetaan reflektioon pohjautuva itsearviointi usein kirjallisesti. Kuitenkin reflektiotaidon tuki jää kirjallisista itsearviointitilanteista usein puuttumaan.

Käyttökokemuksia Arviointimaan parissa

Tutustu oheiselta videolta, millaista tutkimusta pedagogit Susanna Toikka ja Lasse Eronen ovat tehneet Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2016 kehitetyn arviointityökalun avulla.

Pin It on Pinterest