Alkuopetusikäisen reflektointikyky matemaattisessa ongelmanratkaisussa

5.10.2022

📝 Kirjoittanut Lasse Eronen ja Susanna Toikka

📷 Valokuva © Keira Burton / Pexels

Reflektiotaito, eli yksilön taito tietoisesti pohtia muun muassa omia tunteitaan, on keskeinen matemaattisten taitojen kehittymisen näkökulmasta. Teimme tapaustutkimuksen, jossa haastattelimme alkuopetusikäisiä heti ongelmanratkaisutilanteen jälkeen. Tarkastelemalla Arviointimaan avulla oppilaiden sanoittamia tunteita ongelmanratkaisutilanteesta, matematiikasta ja sen opiskelusta selvitimme niin oppilaiden reflektiotaitoa kuin sanoitettuja tunteita.

Analyysi tuotti neljä eri tasoista reflektiotaitoryhmää. Nämä reflektiotaitoryhmät myötäilevät teoriassa esitettyjä reflektiotaitokuvauksien alimpia tasoja, joka osoittaa reflektoinnin harjoittelun merkityksen alkuopetuksessa. Tutkimus vahvisti, että matematiikkaa ja erityisesti sen opiskelua käsittelevät tilanteet tarjoavat oppilaille mahdollisuuden harjoitella reflektiota tilanteiden tarjoaman kokemuksellisuuden ja niiden tuottaman tunnevaihtelun myötä.

Artikkelin pääset lukemaan täältä.

Pin It on Pinterest