Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Arviointimaa-verkkosovelluksen käyttöehdot

Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 19.10.2022.

Tilataksesi tai/ja käyttääksesi Arviointimaa-sovellusohjelmistoa, Sinun tulee hyväksyä nämä käyttöehdot.

Määritelmät

Mikäli jokin käsite alkaa isolla alkukirjaimella, on sille annettu tässä luvussa tarkka määritelmä.

 • Käyttöehdot: Nämä ehdot kokonaisuudessaan.
 • Palvelu: Verkkoselaimessa käytettävä Arviointimaa-sovellusohjelmisto, jonka perusosoite on https://arviointimaa.pedrock.fi.
 • Palveluntarjoaja: Yritys Sharp Dis-Chord (y-tunnus: 2689077-7), joka yksin tarjoaa Palvelun.
 • Asiakas: Se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on tehnyt Palvelun käytöstä Palveluntarjoajan kanssa määräajaksi Käyttöehtoihin perustuvan käyttösopimuksen.
 • Osapuolet: Tilaussopimuksen solmineet osapuolet, Palveluntarjoaja ja Asiakas; yksikössä (Osapuoli) viitaten vain jompaankumpaan.
 • Kolmas Osapuoli: Mikä tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei kuulu Osapuoliin eikä ole Käyttäjä tai Oppilaskäyttäjä.
 • Käyttäjä: Jokainen Palveluun kirjautuva luonnollinen henkilö, tyypillisesti Asiakkaan työntekijä, jolle Asiakas antaa oikeuden käyttää Palvelua omassa toimintaympäristössään.
 • Käyttäjälisenssi: Palvelun käytön mahdollistava, Tilaussopimukseen sisältyvä, henkilökohtainen käyttölupa yhdelle Käyttäjälle.
 • Oppilaskäyttäjä: Ala- tai täysi-ikäinen Palveluun oppilastunnuksilla kirjautuva käyttäjä, joka toimii suoraan tietyn Käyttäjän luvalla, alaisuudessa ja opastuksella.
 • Oppilaslisenssi: Palvelun käytön mahdollistava, Tilaussopimukseen sisältyvä, henkilökohtainen käyttölupa yhdelle Oppilaskäyttäjälle.
 • Tilaussopimus: Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välinen Käyttöehtoihin perustuva määräaikainen sopimus Palvelun käytöstä.
 • Sopimuskausi: Tilaussopimuksen määräaika.
 • Verkkosivusto: Arviointimaan kotisivut perusosoitteessa https://arviointimaa.fi.
 • Tiedot: Kaikki Asiakkaan tai Käyttäjän Palveluun tallentamat tiedot, mukaan lukien henkilötiedot, sähköpostiosoitteet, nimet ja äänitteet.

Käyttöehtojen soveltuvuusalue ja voimassaolo

Käyttöehdot säätelevät kaikkea Tilaussopimukseen kuuluvaa Palvelun käyttöä.

Käyttöehdot ovat voimassa Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä ja säätelevät Palveluntarjoajan velvollisuuksia Asiakasta kohtaan ja Asiakkaan sekä Käyttäjän velvollisuuksia Palveluntarjoajaa kohtaan.

Käyttöehdot astuvat voimaan, kun Asiakas on maksanut Tilaussopimukseen liittyvän laskun tai saanut Palveluntarjoajalta muun vastaavan kirjallisen ilmoituksen Tilaussopimuksen alkamisesta esimerkiksi sähköpostitse.

Käyttöehdot ovat identtisesti voimassa riippumatta siitä, onko Tilaussopimus tarjottu Palveluntarjoajan toimesta maksutta vai maksua vastaan.

Jos jokin Käyttöehtojen osa Tilaussopimuksessa korvataan räätälöidyllä sopimuksella, ei tällä ole vaikutusta muiden Käyttöehdoissa lukevien sopimuskohtien pätevyyteen.

Tilaussopimus

Solmittuaan Palveluntarjoajan kanssa Tilaussopimuksen, Asiakas saa kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai erikseen räätälöidyn sopimuksen mukaisten maksujen maksamista vastaan rajoitetun, irtisanottavissa olevan, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin käyttää Palvelua Käyttöehtojen mukaisesti asiakkaan sisäisessä liiketoiminnassa.

Tilaussopimus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta lähtien siitä päivästä, kun se on astunut voimaan.

Tilaussopimus uusiutuu voimassa olevan hinnaston mukaisena automaattisesti seuraavalle vuodelle, mikäli jompikumpi Osapuoli ei irtisano Tilaussopimusta kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen kuluvan Sopimuskauden päättymistä.

Mikäli Tilaussopimus on ehtinyt uusiutua, ja Asiakas haluaa sen jälkeen myöhässä irtisanoa Tilaussopimuksen, lankeaa Asiakkaan maksettavaksi ainoastaan yhden (1) sopimuskuukauden osuus Tilaussopimuksen kokonaishinnasta.

Hinnoittelu ja laskutus

Mikäli toisin ei ole kirjallisesti sovittu, Tilaussopimuksen maksut ja laskutuskaudet noudattavat Palveluntarjoajan kulloinkin ilmoittamaa hinnastoa.

Tilausmaksu laskutetaan Tilaussopimuksen voimaan astumisen yhteydessä. Lisäpalvelut, kuten lisättävät Käyttäjälisenssit, laskutetaan erikseen kesken Sopimuskauden.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelujen hintoja tulevaisuudessa. Asiakkaalta ei peritä takautuvasti mitään maksuja kuluvalta Sopimuskaudelta, mikäli hinta nousee Tilaussopimuksen jatkokaudelle.

Maksuehto on 30 päivää netto. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero yleisen arvonlisäverokannan mukaan.

Tilaussopimukseen liittyvät laskut voidaan toimittaa joko sähköisenä laskuna tai PDF-muodossa riippuen siitä, miten on Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä sovittu.

Maksun viivästymisestä veloitetaan viivästyskorko kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti.

Oppilaslisenssien määrän muuttaminen

Asiakas voi vähentää Oppilaslisenssejä vasta, kun kuluva Sopimuskausi on päättynyt. Jos Asiakas haluaa vähentää Tilaussopimukseen kuuluvien Oppilaskäyttäjien lukumäärää, tulee vähennyksestä ilmoittaa kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen seuraavan Sopimuskauden alkamista.

Asiakas voi tilata lisää Oppilaslisenssejä milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti. Tällöin Asiakkaalta veloitetaan ajankohtaisen hinnaston tai erillisen sopimuksen mukainen, kuluvan Sopimuskauden jäljellä olevien kokonaisten kuukausien osuus lisättäviä Oppilaslisenssejä vastaavasta hinnasta. Asiakas saa haltuunsa uudet Oppilaslisenssit laskun maksettuaan viimeistään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa maksusuorituksesta.

Palvelun tarjoaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tarjota Palvelun osittain tai kokonaan toisesta maasta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden käyttää alihankkijoita Käyttöehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Palveluntarjoaja vastaa alihankkijoidensa työstä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi kuin omastaan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole korvausvastuussa alihankkijoidensa mahdollisista teknisistä ongelmista tai force majeure -tilanteista.

Käyttäjälisenssien hallinnointi

Asiakas hallinnoi toimialueeseen kuuluvien Käyttäjien määrää jakamalla työntekijöilleen Käyttäjälisenssejä vastaavia avainkoodeja. Avainkoodeja on lähtökohtainen, Käyttöehdoissa määrittelemätön määrä ja niitä voidaan pyytää tarvittava määrä lisää Palveluntarjoajalta. Käyttäjälisenssien määrä ei vaikuta Palvelun hinnoitteluun.

Asiakas voi milloin tahansa poistaa Käyttäjälisenssin tietyltä Käyttäjältä, jolloin lisenssi vapautuu uudelleen käytettäväksi. Käyttäjälisenssin poistamisen myötä kyseisen Käyttäjän Tiedot poistuvat Palvelusta automaattisesti.

Asiakas huolehtii, että tiettyä Käyttäjälisenssiä vastaavaa käyttäjätiliä käyttää vain sille henkilökohtaisesti rekisteröity Käyttäjä. Yhden Käyttäjän käyttäjätunnusten käyttäminen useamman kuin yhden henkilön kirjautumiseen on kielletty.

Asiakkaalla ei ole ilman Palveluntarjoajalta saatua kirjallista suostumusta lupaa siirtää, luovuttaa, kokonaan tai osittain, mitään Käyttäjälisenssiä Kolmannelle Osapuolelle.

Jos Tilaajana on yksittäinen henkilö, Palvelu sisältää tällöin aina vain yhden Käyttäjälisenssin.

Oppilaslisenssien hallinnointi

Asiakkaalla on käytössään Tilaussopimuksen määrittelemä määrä Oppilaslisenssejä.

Niin kauan kuin Oppilaslisenssejä on käyttämättä, Käyttäjät voivat jakaa niitä oppilaille lisäämällä uusia oppilaita ryhmiin. Mikäli sama oppilas lisätään erikseen useampaan eri ryhmään, kuluu jokaista uutta lisäystä kohden yksi Oppilaslisenssi. Useamman kuin yhden opettajan hallinnoimat ryhmät kuluttavat kuitenkin vain yhden Oppilaslisenssin jokaista ryhmässä olevaa oppilasta kohden.

Asiakas ja Käyttäjä tiedostaa, että Palvelu ei mahdollista Oppilaskäyttäjien luomista siinä tilanteessa, että kaikki Tilaussopimukseen kuuluvat Oppilaslisenssit on käytetty.

Mikäli ryhmä poistetaan tai oppilaita poistetaan ryhmästä, vapautuvat vastaavat Oppilaslisenssit uudelleen käytettäviksi.

Palvelun asianmukainen käyttö

Käyttäjä vastaa henkilökohtaisten kirjautumistunnustensa salassapidosta sekä turvallisesta sisään- ja uloskirjautumisesta Palveluun/Palvelusta.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua Verkkosivuilla julkaistujen käyttöohjeiden mukaisesti.

Se, että Oppilaskäyttäjä noudattaa Palvelua käyttäessään Käyttöehtoja, on ensisijaisesti sen Käyttäjän vastuulla, jonka toiminta-alueessa (kuten oppilasryhmässä) Oppilaskäyttäjä Palveluun kirjautuu, ja viime kädessä Asiakkaan vastuulla.

Käyttäjä tiedostaa, että Palvelu tallentaa ääntä. Palvelua käyttäessään on Käyttäjän vastuulla omaa harkintaansa käyttäen varmistaa, että Oppilaskäyttäjät eivät tallenna Palveluun äänimuodossa arkaluontoisia tietoja.

Käyttäjä ei yritä toimillaan väärinkäyttää eikä tahallaan vahingoittaa Palvelua.

Käyttäjä ei yritä millään tavalla, kuten verkkoselaimen kehittäjätyökaluilla tai Kolmannen Osapuolen ohjelmistoilla, kiertää Palvelun käyttöliittymän kautta tarjottua toiminnallisuutta tai kirjautua Palvelussa käyttäjätileille, jotka eivät hänelle kuulu.

Käyttäjä ei lataa Palvelusta erilleen Palveluntarjoajan omistamia resurssitiedostoja kuten logoja tai taustakuvia.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Käyttäjän alaisuudessa olevaa Oppilaskäyttäjien luomaa sisältöä, mikäli kyseisen sisällön määrä uhkaa ylittää Palvelun asianmukaiseen toimimiseen varatun teknisen kapasiteetin. Tällaisessa tilanteessa Palveluntarjoaja pyrkii ensin varoittamaan Käyttäjää tai/ja Asiakasta mutta ei ole siihen erikseen velvoitettu.

Palvelun käyttäminen Kolmannen Osapuolen tekijänoikeuksien alaisen multimedian (kuten musiikin tai muun äänen) tallentamiseen on kielletty. Jos tällaista materiaalia on Palvelun avulla tallennettu, on ensisijaisesti Käyttäjä ja viime kädessä Asiakas tilanteesta vastuussa.

Ilmoitukset

Ilmoitukset ja tiedot Palvelusta annetaan Palvelun tai Verkkosivuston kautta.

Ilmoitus katsotaan toimitetuksi, kun se on julkaistu.

Esimerkkejä ilmoituksista ovat tiedot Palvelun tai Verkkosivuston toimintahäiriöistä, uusista versioista tai Käyttöehtojen muuttumista koskeva tieto.

Tuki

Tilaussopimus oikeuttaa Asiakkaan pääkäyttäjätukeen Palvelun käyttöä koskevissa ongelmissa. Tuki annetaan Asiakkaan pääkäyttäjiksi nimeämille henkilöille.

Jollei toisin ole sovittu, tarjoaa Palveluntarjoaja tukea sähköpostitse. Lähetettyihin tukikysymyksiin vastataan yleensä viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluttua, mutta aikataulusta Palveluntarjoaja ei anna takuuta. Tukipyynnöt priorisoidaan ensisijaisesti viestien saapumisajan perusteella, mutta myös Palveluntarjoajan tekemän arvion perusteella jossain tapauksissa tuentarpeen kiireellisyyden perusteella.

Palveluntarjoajan velvollisuuksiin ei kuulu

 • antaa ohjeita tai kouluttaa Käyttäjää tai Oppilaskäyttäjää, mikäli tarvittavat tiedot löytyvät Palvelun ohjeteksteistä Verkkosivulla tai muualla,
 • tehdä asiakaskohtaisia mukautuksia Palveluun,
 • korjata virheitä, jotka johtuvat muun kuin Palveluntarjoajan suorittamista toimista, huolimattomasta tai väärästä käsittelystä
 • tai korjata asiakkaan teknisessä laitteistosta olevasta viasta johtuvia virheitä tai virheitä, jotka johtuvat vahingollisesta koodista.

Takuu ja takuun rajoitus

Palveluntarjoaja takaa, että Palvelu toimii oleellisesti kuvatulla tavalla.

Mikäli Asiakas tai/ja Käyttäjä ei pysty käyttämään Palvelua kuvatulla tavalla, on Asiakkaalla oikeus hyvitykseen maksun osalta niille kuukausille, joiden aikana ongelma on kokonaan estänyt Palvelun käyttämisen.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttämiseen edellytetyn Internet-yhteyden, laitteiston tai Kolmannen Osapuolen ohjelmistojen ongelmista.

Palvelussa tai Verkkosivuilla esiintyvät linkit Kolmansien Osapuolien verkkosivuille, joita Palveluntarjoaja ei omista eikä hallitse, tarjotaan ainoastaan mukavuussyistä. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta Kolmansien Osapuolien tarjoaman dokumentaation oikeellisuudesta tai turvallisuudesta.

Muutokset Palveluun tai Käyttöehtoihin

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä Palveluun parannuksia, lisäyksiä ja muutoksia parhaaksi katsomallaan tavalla milloin tahansa asiasta ennalta ilmoittamatta. Huoltotoimet pyritään kuitenkin ajoittamaan arkipäiville klo 16 jälkeen tai viikonlopuille. Mikäli muutokset pysyvästi poistavat sellaisen toiminnon, joka on ollut aiemmin Palvelun olennainen ominaisuus, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Tilaussopimus ja saada hyvitysmaksu Sopimuskauden jäljellä olevilta kuukausilta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Tilaussopimus ja saada hyvitysmaksu Sopimuskauden jäljellä olevilta kuukausilta.

Muutoksista Palvelun toiminnallisuuteen tai Käyttöehtoihin ilmoitetaan Palvelussa tai Verkkosivuilla joko etukäteen tai jälkikäteen.

Tietojen käsittely ja yksityisyys

Käyttöehtojen yhteydessä on voimassa Tietosuojaseloste, jossa määritellään Tietojen keräämistä, tallentamista, poistamista, luovuttamista ja käsittelyä koskevat käytännöt.

Sovellettava laki ja riitatilanteet

Tilaussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan Käyttöehtojen tulkintaa ja Palvelujen käyttöä koskevat erimielisyytensä sovinnollisesti. Mikäli Osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan riita lopullisesti Oulun käräjäoikeudessa.

Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoaja on Palveluihin liittyvien immateriaalioikeuksien ainoa omistaja. Immateriaalioikeudet sisältävät muun muassa tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, toiminimet, mallioikeudet ja tuotesuunnitelmat, lähdekoodit, multimediatiedostot ja tietokannat.

Kaikkien asiakirjojen, mukaan luettuna oppaiden, käyttöohjeiden ja muiden kirjallisten, digitaalisten tai fyysisten, Palvelun laatimista ja käyttämistä koskevien kuvausten katsotaan olevan osa Palvelua ja niihin sovelletaan samoja rajoituksia.

Kaikki tekijänoikeudet, tuotemerkit, rekisteröidyt tuotemerkit, tuotenimet, toiminimet tai logot, jotka mainitaan Palvelussa tai Palvelun yhteydessä, ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta.

Palveluntarjoaja ei esitä immateriaalioikeuksiin tai omistusoikeuksiin liittyviä vaatimuksia, jotka koskevat Asiakkaan, Käyttäjän tai Oppilaskäyttäjän omistamia, Palveluun tallennettuja Tietoja.

Palveluun voidaan integroida Kolmannen Osapuolen sovelluksia, sivustoja ja palveluja, joiden avulla jokin sisältö, tuote ja/tai palvelu voidaan saattaa Asiakkaan, Käyttäjän tai Oppilaskäyttäjän käytettäviin. Näillä Kolmannen Osapuolen sovelluksilla saattaa olla omat käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä, joita niiden käyttöön sovelletaan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Kolmannen Osapuolen sovelluksen käyttäytymisestä, toiminnoista tai sisällöstä.

Mikäli Asiakas loukkaa Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksia, tulee asiakkaan maksaa joko Tilaussopimuksen hintaa viisinkertaisesti (5) vastaava summa, tai aiheutunut vahinko, sen mukaan kumpi näistä määristä on suurempi. Asiakas ymmärtää, että Palveluntarjoaja voi kärsiä korjaamatonta vahinkoa immateriaalioikeuksien loukkauksen tai vahingoittamisen seurauksena, ja että Palveluntarjoajalla on oikeus ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin suojatakseen kaupallisia etujaan sekä omaisuuttaan. Yllä mainittu koskee myös tilanteita, joissa asiakas on saanut tai yrittänyt saada tietoja tai dataa, joihin Asiakkaalla ei ole Käyttöehtojen mukaan oikeuksia.

Sopimuksen irtisanominen

Asiakas voi milloin hyvänsä kirjallisesti irtisanoa Tilaussopimuksen, jolloin irtisanominen astuu voimaan kuluvan Sopimuskauden viimeisen päivän päätyttyä ellei Asiakas kirjallisesti vaadi välitöntä irtisanomista.

Irtisanomisen astuttua voimaan Palveluntarjoaja pidättää oikeuden estää Asiakkaalta ja Käyttäjiltä pääsyn Palveluun sekä poistaa kaikki Asiakkuuteen liittyvät Tiedot, ellei toisin ole erikseen sovittu. On Asiakkaan vastuulla huolehtia tarvitsemansa Tiedot talteen Palvelusta ennen irtisanomisen voimaan astumista.

Tilaussopimuksen irtisanominen ei velvoita Palveluntarjoajaa hyvittämään Asiakkaalle, osittain tai kokonaan, mitään jo maksettuja maksuja.

Asiakkaan vastuulla on säilyttää sähköisesti toimitettu irtisanomiskuittaus.

Irtisanottu Tilaussopimus voidaan avata uudelleen. Uudelleen avattu Tilaussopimus merkitsee aina uuden Sopimuskauden alkamista.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa Tilaussopimuksen aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua Tilaussopimuksen laskun eräpäivästä laskettuna, jos Asiakas ei ole siihen mennessä kokonaan maksanut laskua.

Palveluntarjoa pidättää oikeuden irtisanoa Tilaussopimuksen välittömästi, mikäli Asiakas on asetettu konkurssiin, ei voi muusta syystä täyttää maksuvelvollisuuttaan tai osoittautuu rikkoneeksi Käyttöehtoja.

Vastuuvapautus

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii identtisellä tavalla tai saumattomasti jokaisella mahdollisella päätelaitteen ja verkkoselaimen yhdistelmällä. Lista Palvelun käyttämiseksi vaadituista teknisistä edellytyksistä on ilmoitettu Verkkosivuilla.

Palveluntarjoaja ei vastaa sisällöstä Tiedoissa, joita Käyttäjät tai Asiakas tallentavat Palveluun.

Palvelu on pääsääntöisesti saatavilla Internetissä vuorokauden ympäri, seitsemän päivää viikossa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa, että Palvelu toimii virheettömästi tai vailla käyttökatkoja.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttöehtojen rikkomisesta tai Palvelun tai sen osien väärinkäyttämisestä aiheutuneista ongelmista.

Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjälle taloudellisessa eikä muussa korvausvastuussa Palvelun käyttämisen myötä menetetyistä tiedoista tai muuten aiheutuneesta harmista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan Tietojen menetyksestä tai vääriin käsiin joutumisesta tilanteessa, johon syynä on Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävä tietoverkkoihin kohdistuva hyökkäys, murto tai muu katastrofi.

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa force majeure -tilanteesta aiheutuvista viivästyksistä tai toiminnan keskeytymisestä. Force majeure -tilanteeksi lasketaan Osapuolten avainhenkilöiden vakavat sairastumiset tai kuolemat, luonnonkatastrofit, yhteiskunnalliset katastrofit, Palvelun toimittamiseen vaikuttavat lainsäädännön tai direktiivien muutokset sekä muut Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät pakottavat tilanteet. Palvelun keskeymiseen johtaneessa force majeure -tilanteessa Asiakas on oikeutettu hyvitykseen korkeintaan kuluvaan Sopimuskauteen liittyvien maksujen verran.

Salassapito

Kumpikaan Osapuoli ei ilman toisen Osapuolen kirjallista lupaa luovuta Kolmansille Osapuolille toisen Osapuolen toimintaa koskevia tietoja, joita voidaan pitää liike- tai ammattisalaisuuksina, tai jotka lain mukaan kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin.

Kumpikin Osapuoli vastaa osaltaan siitä, että sen työntekijät ja alihankkijat noudattavat tässä mainittuja salassapitomääräyksiä.

Osapuolten Tilaussopimuksen mukainen salassapitovelvollisuus on voimassa Sopimuskauden ajan sekä lisäksi viiden (5) vuoden ajan Tilaussopimuksen päättymisestä laskien.

 

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 24.9.2022.

Tässä dokumentissa on määritelty henkilötietolain 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Tietosuojaseloste Käyttöehtojen terminologiaa käyttäen.

Määritelmät

Tietosuojaselosteessa viitataan seuraavien käsitteiden lisäksi Käyttöehdoissa määriteltyihin käsitteisiin.

 • Tietosuojaseloste: Tämä dokumentti kokonaisuudessaan.
 • Rekisteri: Palvelun sisäinen, Asiakkaisiin, Käyttäjiin ja Oppilaskäyttäjiin liittyviä henkilötietoja (Tietoja) tallentava asiakkuus- ja käyttäjärekisteri, jota Tietosuojaseloste koskee.
 • Rekisterinpitäjä: Rekisteristä vastaava yritys, Palveluntarjoaja Sharp Dis-Chord, y-tunnus: 2689077-7).
 • Rekisterin Yhteyshenkilö: Eero Karvonen (info@arviointimaa.fi).

Rekisterin tarkoitus

Rekisterin ainoat tarkoitukset ovat pystyä identifioimaan Asiakkaat, Käyttäjät ja Oppilaskäyttäjät Palvelun sisällä Palvelun oleellisen käytön mahdollistamiseksi sekä Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimussuhteen velvoitteiden hoitamiseksi.

Kerättävät tiedot

Palvelu kerää Asiakkaan, Käyttäjän tai Oppilaskäyttäjän seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi (Oppilaskäyttäjien kohdalla riittää nimimerkki)
 • sähköpostiosoite (valinnainen Oppilaskäyttäjien kohdalla)
 • oppilaitoksen nimi
 • oppilaskäyttäjän luomat sisällöt (tallennetun äänen ja ruudulla tehtyjen liikkeiden yhdistelmä)

Lisäksi Palvelu kerää Asiakkaalta asiakassuhdetta koskevat seuraavat tiedot:

 • oppilaitoksen nimi
 • laskutus- ja maksutiedot
 • tuote- ja tilaustiedot

Tietojen keräämisen lähteet

Palvelu kerää Tietoja Käyttäjistä ja Oppilaskäyttäjistä ainoastaan Palvelun kautta. Asiakkaan Tiedot kerätään sähköpostitse hoidettaessa asiakkuuteen ja Tilaussopimukseen liittyviä asioita.

Palveluntarjoaja ei kerää Tietoja mistään muista lähteistä.

Tietojen kerääminen ja poistaminen

Asiakkuuteen liittyviä tietoja Palveluntarjoaja kerää Asiakkaan valtuuttamalta edustajalta sähköpostitse Tilaussopimuksen solmimisen yhteydessä ja mahdollisesti sen jälkeenkin.

Henkilötiedot kerätään Käyttäjiltä automaattisesti lomakkeella heidän rekisteröityessään Palveluun. Käyttäjä voi milloin tahansa muokata omia henkilötietojaan palvelussa.

Käyttäjä syöttää alaisuudessaan Palvelua käyttävien Oppilaskäyttäjien tiedot Palveluun. Käyttäjä voi milloin tahansa myös poistaa alaisuudessaan Palvelua käyttäviä Oppilaskäyttäjiä tai heidän tietojaan Palvelusta.

Oppilaskäyttäjä voi itse tallentaa itse luomaansa sisältöä ja pystyy myös poistamaan kyseisen sisällön milloin tahansa.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eikä myydä millekään Kolmannelle Osapuolelle.

Tallennettuja sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan salasananpalautustoimintoa sekä kirjautumistunnusten jakamista varten.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden Palveluun tallennettujen sähköpostiosoitteiden kautta ilmoittaa Käyttäjille heitä mahdollisesti koskevista vikatilanteista.

Palveluntarjoajalla voi joissain tilanteissa olla lain edellyttämä velvollisuus jakaa Tietoja toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säilytys

Rekisteri on olemassa ainoastaan digitaalisesti Palvelun sisäisessä tietokannassa. Palvelu tekee Tiedoista automaattiset varmuuskopiot. Kaikki Palvelun ja Käyttäjän välillä kulkevat Tiedot salataan standardilla SSL-teknologialla.

Tietoja säilytetään EU:n alueella sijaitsevassa verkkopalvelussa, jonka tarjoaa Palveluntarjoajan luotettu alihankkija. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tulevaisuudessa käyttää myös EU:n ulkopuolella sijaitsevia palvelinratkaisuja.

Palvelun tallentamat äänitiedostot ovat Palvelun kautta ainoastaan asianomaisten Käyttäjien sekä teknisesti Palveluntarjoajan saatavilla. Mahdollisen tietomurron yhteydessä yksin äänitiedostojen tiedostojen nimien perusteella tiedostoja on mahdotonta yhdistää tiettyihin Käyttäjiin.

Tiedot poistetaan Palvelusta ja Rekisteristä Tilaussopimuksen irtisanomisen yhteydessä välittömästi, ellei Asiakkaan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.

Evästeet

Palvelu asettaa sekä Käyttäjän että Oppilaskäyttäjän kohdalla Palveluun kirjautumisen yhteydessä evästeitä (engl. cookies) päätelaitteen verkkoselaimeen. Evästeiden ainoa tarkoitus on pitää yllä kirjautumissessiota, kunnes Palvelusta kirjaudutaan ulos. On tärkeää, että Palvelusta muistetaan kirjautua ulos, jotta evästeet nollautuvat eikä käyttäjätili joudu vääriin käsiin. Palveluntarjoaja ei vastaa tilanteesta, jossa Palvelusta ei ole käytön jälkeen kirjauduttu ulos (tai ainakin yritetty kirjautua ulos).

Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Tietosuojaselostetta esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tietosuojaselosteen muutokset ilmoitetaan Palvelun tai Verkkosivuston kautta joko etukäteen tai jälkikäteen. Mikäli Asiakas ei hyväksy Tietosuojaselosteen tehtyjä muutoksia, on hän oikeutettu irtisanomaan Tilaussopimuksen ja hyvitykseen jäljellä olevan Sopimuskauden maksujen osuudesta.

Pin It on Pinterest