Neljäsluokkalaisen reflektio kirjallisena ja puhuttuna itsearviointina

21.12.2022

📝 Kirjoittanut Susanna Toikka ja Lasse Eronen

📷 Valokuva © PowerPoint Stock Images

Itsensä arvioimisella on merkittäviä vaikutuksia oppimisen edistymiselle. Vaikka puhe luo reflektiolle luonnollisen olosuhteen, tuotetaan reflektioon pohjautuva itsearviointi usein kirjallisesti. Kuitenkin reflektiotaidon tuki jää kirjallisista itsearviointitilanteista usein puuttumaan.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia ovat neljännen luokan oppilaiden (N=22) kokemukset niin reflektiota tukevasta puhutusta kuin sitä tukemattomasta kirjoitetusta itsearvioinnista sekä verrataan eri itsearviointitavoin tuotettuja reflektioita.

Haastattelututkimus osoittaa, että reflektiota voidaan tarkastella sen tarkentumisen näkökulmasta. Puolestaan itsearviointitapojen mielekkyyttä oppilaat vertailivat itsearviointitavan käytettävyyden ja fasilitointikyvyn suhteen. Tutkimus vahvistaa, että reflektion onnistumista tukee puhuttu ja tuettu itsearvioinnin toteutusmuoto.

Tutkimuksen ovat kirjoittaneet Susanna Toikka, Lasse Eronen ja Aleksi Korpela.

Tutkimusartikkeli on vapaasti luettavissa FMSERA Journalin sivuilla.

Pin It on Pinterest